RB-logo-120x47.jpg

Advies

Advies

De derde poot onder ons administratiepakket is advisering. Daarin bundelen we onze expertise en onze schat aan ervaring. U kunt van ons deskundig advies op maat verwachten: de basis voor een succesvolle bedrijfsvoering. Fiscamere heeft een reputatie in strategische advisering, waarbij we als klankbord optreden voor directies van bedrijven en ondernemers. In ons organisatie-advies, bedrijfseconomische en financieringsadviezen raken we de kern en doen we heldere voorstellen.

  • Het begeleiden van startende ondernemers en herstructureringstrajecten.
  • Het maken van bedrijfsvergelijkingen, investeringsanalyses en analyses van bedrijfsresultaten en vermogensontwikkeling.
  • Het samenstellen van exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen, prognoses en ondernemingsplannen.