RB-logo-120x47.jpg

Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

Op basis van uw administratie en de door u aangeleverde gegevens wordt een jaarrekening opgesteld met de daarbij behorende toelichting. Vanuit de bijgehouden administratie kunnen wij op verzoek iedere maand, elk kwartaal of elk halfjaar een balans en winst- en verliesrekening opstellen. Ook worden toelichtingen en financiële analyses verstrekt. Bovendien wordt de jaarrekening verwerkt in de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting, welke voor iedere ondernemer elektronisch naar de Belastingdienst wordt verstuurd.

Die aandacht vertaalt zich in nauwkeurigheid, overzichtelijkheid en efficiëntie als u ervoor kiest om uw financiële administratie door Fiscamere te laten opzetten voeren of beoordelen.